top of page

Innovatív, intelligens tűzelőrejelző rendszer segíti a zárlati tüzek megelőzését

Innovatív tűz előrejelző rendszer segíti a villamos eredetű (zárlati) tüzek megelőzését, a tűzjelző rendszerek működését, üzembiztonságát és karbantartását.

A Melde Kft. és a Sonrisa Kft. konzorcium projektjének célja egy olyan innovatív, intelligens tűzelőrejelző rendszer kutatás-fejlesztése volt, amely képes a villamos eredetű (zárlati) tüzek előrejelzésére, a tűzjelző rendszerek innovatív üzemeltetésére, üzembiztonságának megteremtésére, karbantartásának támogatására. A tűzjelző érzékelők által folyamatos mérési ciklusokban mért részecske koncentráció adatok elemzésével, a koncentráció változások tendenciájának vizsgálatával az eddigieknél hatékonyabb tűzjelzés technikai megoldást lehet elérni. Érzékelőnként gyűjtve az egymást követő mérési ciklusokban mért digitalizált analóg részecske koncentráció adatokat, azok változása esetén a változásra jellemző részecske/idő koncentráció jelleggörbét generálva, majd azt a programban elhelyezett referencia jelleggörbékkel összehasonlítva von le a rendszer következtetéseket arról, hogy az adott detektoron mért változási jelleggörbe jellemző-e valamely típusú kezdődő tűz kezdődő füstképződési jelleggörbéjére. A tűz előrejelző rendszer tűzjelző központhoz kapcsolódó mikroszámítógépes kommunikációs modulja internet hálózaton keresztül küldi az adatokat a központi adatfeldolgozó szerverbe, amely azokat feldolgozza. Nem csak a tűz kialakulásának megelőzése a cél, hanem annak az időbeli előnynek a megszerzése is, amelyet az előrejelző rendszer technikai adottságai biztosítanak. Az előrejelző rendszer fontossága nem csak a kitörő tűzre vonatkozó predikcióra korlátozódik, hanem a prognosztikai üzenet megjelenését követően a kontroll, felügyelet (őrzésvédelmi felügyelet), felderítés és beavatkozás időigényének a maximalizált csökkentése is jelentős szempont. Az innovatív tűz előrejelző rendszer nem csak a zárlati tüzek megelőzésére szolgál, hanem további számos működési, üzembiztonsági és karbantartási tanácsadó funkcióval rendelkezik.

Az innovatív tűz előrejelző rendszer gyárak, raktárak, csarnokok, irodaházak, logisztikai központok, bevásárlóközpontok, kórházak, biztosítótársaságok, illetve bármilyen intézmény, szervezet számára hasznos, ahol fontos az életvédelem, a kár- és baleset megelőzés. Alkalmazásával a zárlati tüzek még kialakulásuk előtt megelőzhetők, szakszerű beavatkozással az esetleges tűzesetekből származó nagy vagyoni károk, személyi balesetek, sérülések is elkerülhetők, csökkenthetők.  

 

VÉGE

Innovatív, megújuló energiapiaci kockázatkezelő szakértői rendszer kutatásfejlesztése a Sonrisa Kft-nél

Kiadás dátuma: 2020. január 23.

A projekt célkitűzése olyan energetikai sztochasztikus modellek és optimalizálási eljárások kutatása volt, amelyek a hagyományos energiahordozó- és nyersanyagpiacok mellett a megújuló és rugalmas energiahordozók piacának kockázatkezelésére is alkalmasak.

Az energetikai piac szereplői számára elemi érdek, hogy a globális energiapiacon a tevékenységükből adódó természetes kockázatukat minimalizálják. A legtöbb szervezetnek az ágazati regulációk és belső szabályozások miatt szigorú kockázatkezelési előírásoknak kell megfelelniük. Ezek a szervezetek a pénzügyi piacokról jól ismert kockázatkezelési eljárásrendeket kell, hogy implementálják. Elengedhetetlen számukra egy olyan döntéstámogató kockázatkezelő rendszer, amely tudományos megalapozottsággal, speciálisan a globális energiapiac sajátosságait modellezi.

Az eddig létező, speciálisan a szektor számára készített kockázatkezelési eszközök, megoldások két fontos területen nem feleltek meg napjaink gyorsan változó követelményeinek. Egyrészt jellemzően a hagyományos energiaforrások és nyersanyagok kockázati modelljeit tartalmazták, így nem adtak kellő választ a komplexebb portfóliók, például a mind fontosabb, de eltérő termelési és kereskedési sajátosságokkal rendelkező megújuló energiaforrások vagy az LNG piacok kockázatainak kezelésére.

Másrészt a mögöttes matematikai modellek vagy csak sztochasztikus vagy csak lineáris programozási technikákat alkalmaztak, így nem tudták közös kockázatkezelési rendszerben ábrázolni az árfolyammozgásokat, termelési trendeket, valamint a fogyasztási dinamikából következő keresleti várakozásokat. Nélkülözték továbbá a multidiszciplináris, komplex, társtudományokkal együttes megközelítésű tudományos vizsgálatokat.

A Sonrisa Kft. által fejlesztett innovatív, megújuló energiapiaci kockázatkezelő szakértői rendszer minden fent említett hiányosságot kiküszöböl, az energiapiacon élenjáróként széles körű nemzetközi érdeklődésre tarthat számot.

meldelogo.png
kfi.png

Schreiber Gábor, projektvezető
tel: +36-30-941-8144
e-mail: gschreiber@melde.hu

sonrisa_press.png
kfi.png

További információ:

Dombi Gergely, projektvezető
tel: +36-20-264-6654

e-mail: dombi.gergely@sonrisa.hu

bottom of page