top of page

Belső-visszaélés bejelentési rendszer tájékoztató

A Sonrisa Informatikai Kft. (Sonrisa) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (továbbiakban: Panasztörvény) megfelelve kialakította a belső visszaélés-bejelentési rendszerét, ahol bejelentést lehet tenni olyan ügyekben, olyan eseményekkel vagy cselekményekkel kapcsolatban, amelyek törvénybe, más szabályokba vagy a Sonrisa irányelveibe (szabályzataiba) ütköznek, vagy egyéb módon visszaélésre utalnak.

Visszaélés bejelentése előtt feltétlenül olvassa el a belső visszaélés-bejelentési szabályzatunkat és az ennek a részét képező, a visszaélés-bejelentésekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatot. Ez a szabályzat tartalmazza az eljárásrendet, azaz a részletes leírását annak, hogy milyen eseményeket, milyen feltételekkel, hogyan lehet jelenteni, és mi történik a bejelentésekkel.

A bejelentés megtételével a bejelentő elfogadja a belső visszaélés-bejelentési szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

Kik tehetnek bejelentést?

 

A Sonrisa visszaélés-bejelentési csatornáját jelenleg a Panasztörvényben foglalt bejelentésre jogosultak (például munkavállalók, alvállalkozók, ügyfelek, szállítók, stb.) használhatják.

 

Kérjük, hogy a panasz bejelentését az alábbi csatornákon tegye meg:

Személyesen: előzetes telefonos egyeztetést követően a 1022 Budapest, Bég u. 3-5. címen

E-mailben: compliance@sonrisa.hu

 

A bejelentők védelme:

a belső visszaélés-bejelentési rendszer elkülönült és független a Sonrisa egyéb rendszereitől. A bejelentés tényét vagy a bejelentő kilétét a Panasztörvényben meghatározottak szerint bizalmasan kezeljük. A bejelentés megtétele miatt hátrány senkit nem érhet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Sonrisa úgy alakította ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentő szükségesnek tartja, megadhatja kapcsolati adatait, ezeket azonban csak a vizsgálat lefolytatására kijelölt személyek láthatják. A bejelentő jogosult a bejelentést azonosíthatatlan módon megtenni, ebben az esetben azonban amennyiben a megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a bejelentés kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra.

Adatvédelem: A bejelentés során megadott adatokat a belső visszaélés bejelentési-rendszerre vonatkozó adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

bottom of page