Sajtóközlemények

Innovatív, megújuló energiapiaci kockázatkezelő szakértői rendszer kutatása és fejlesztése a Sonrisa Kft-nél

A projekt célja az energetikai szektor elmúlt évtizedben bekövetkezett és napjainkban is tartó megújulásával lépést tartani tudó kockázatkezelési és döntéstámogató szakértői rendszer kutatása és fejlesztése.
Az energetikai piac szereplői számára elemi érdek, hogy a globális energiapiacon a tevékenységükből adódó természetes kockázatukat minimalizálják. A legtöbb szervezetnek az ágazati regulációk és belső szabályozások miatt szigorú kockázatkezelési előírásoknak kell megfelelniük. Ezek a szervezetek a pénzügyi piacokról jól ismert kockázatkezelési eljárásrendeket kell, hogy implementálják. Elengedhetetlen számukra egy olyan döntéstámogató kockázatkezelő rendszer, amely tudományos megalapozottsággal, speciálisan a globális energiapiac sajátosságait modellezi.
A jelenleg létező, speciálisan a szektor számára készített kockázatkezelési eszközök, megoldások két fontos területen nem felelnek meg napjaink gyorsan változó követelményeinek. Egyrészt jellemzően a hagyományos energiaforrások és nyersanyagok kockázati modelljeit tartalmazzák, így nem adnak kellő választ a komplexebb portfóliók, például a mind fontosabb, de eltérő termelési és kereskedési sajátosságokkal rendelkező megújuló energiaforrások vagy az LNG piacok kockázatainak kezelésére.
Másrészt a mögöttes matematikai modellek vagy csak sztochasztikus vagy csak lineáris technikákat alkalmaznak, így nem tudják közös kockázatkezelési rendszerben ábrázolni az árfolyammozgásokat, termelési trendeket, valamint a fogyasztási dinamikából következő keresleti várakozásokat. Nélkülözik továbbá a multidiszciplináris, komplex, társtudományokkal együttes megközelítésű tudományos vizsgálatokat.
A projekt célkitűzése ennek megfelelően olyan energetikai sztochasztikus modellek és optimalizálási eljárások kutatása, amelyek a hagyományos energiahordozó- és nyersanyagpiacok mellett a megújuló és rugalmas energiahordozók piacának kockázatkezelésére is alkalmasak.

VÉGE – 2018-04-12

További információ:
Frisch Tamás, projektvezető
tel: 06-20-937-0891
e-mail: frischt@sonrisa.hu